O pó branco que Aline coloca na comida de César é para deixá-lo cego...